Download music: www.unimusic.com.la      Call Center 109 or 021.999.666      CALL CENTER 107: ANSWERING FOR SPORT, ENTERTAINMENT, LOTTERY, SOCIAL - ECONOMICAL INFORMATION... SERVE 24/24 HOURS      ຂາຍສິນຄ້າຜ່ານທາງໂທລະສັບ - ບໍລິການເຖິງທີ່. ໂທ 021.999.888

ກອງປະຊຸມວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ຢູນີເທວເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2014 ແລະວຽກງານ ( ICT ) ປີ 2015 ເຊີ່ງຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 16 - 17 ມີນາ 2015 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ,

ໂປຼໂມຊັນ ມືຖື ຢູນິໂຟນ

ໂປຼໂມຊັນ ໂທລະສັບມືຖືຢູນິໂຟນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 23/03 - 28/03/2015 ນີ້…ລາຄາພຽງແຕ່ 119,000 ກີບ

ຊິມນັກສຶກສາ

ຊິມນັກສຶກສາ